Novosti

Rang lista pristiglih prijava Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Kaštela za 2021. godinu
25.10.2021

Rang lista pristiglih prijava Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Kaštela za 2021. godinu

Grad Kaštela, temeljem članka 9. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Kaštela (2021.-2023.), objavljuje rang listu pristiglih prijava Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Kaštela za 2021. godinu.

Rang lista pristiglih prijava Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Kaštela za 2021. godinu

Obavijesti

Poziv korisnicima naknade za ogrjev
13.09.2021

Poziv korisnicima naknade za ogrjev

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Grada Kaštela da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ( IV. kat soba 6) do ponedjeljka 27. rujna 2021. dostave vlastoručno potpisanu izjavu da se griju na drva radi priznavanja prava na troškove ogrjeva.
Poziv korisnicima naknade za ogrjev

Razvojni projekti

Svi razvojni projekti