Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

< Povratak

JAVNO SAVJETOVANJE-Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kaštela