Projekti

Trg Grada Kaštela
30.01.2018

Trg Grada Kaštela

Vrsta projekta: Javna društvena infrastruktura i sadržaji, urbanizam i graditeljstvo Opći cilj projekta: unapređenje kvalitete i kvantitete javnih gradskih prostora i sadržaja s održivim modelom upravljanja temeljenim na javno-privatnom partnerstvu Specifični ciljevi projekta...
Trg Grada Kaštela