Zahtjevi za prikupljanje ponuda

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela sukladno članku 43. i 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g. NN 13/14) objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu predmetne usluge na svojim internetskim stranicama.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10.01.2017.godine do 13,00 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 10.1.2017. 13:00:00 sati.

Grad Kaštela sukladno članku 14. stavak 5. Pravilnika o provedbi bagatelne nabave ( Službeni glasnik Grada Kaštela 10/14) objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu predmetnih radova na svojim internetskim stranicama.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 16.11.2015. 12:30:00 sati.

Grad Kaštela sukladno članku 43. i 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g. NN 13/14) objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu predmetne usluge na svojim internetskim stranicama.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 18.11.2015. 13:30:00 sati.