Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Grad Kaštela je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, obvezan staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave ” Izgradnja fekalne kanalizacije u ulicama Milinkovo, Mila gora, Podlukovo i Cesta Ivana Pavla II u Kaštel Gomilici, E-MV 19/17″.

Naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s prilozima te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da nakasnije dana 02.11.2017.godine do 12:00 sati dostave eventualne primjedbe i prijedloge s naznakom o kojem se predmetu nabave radi na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@kastela.hr

Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave ” Uređenje okoliša oko crkve Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela Puta Malačke, E-MV 4/17,”.

Naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s prilozima te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od pet dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju odnosno nakasnije dana 11.04.2017.godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge s naznakom o kojem se predmetu nabave radi na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@kastela.hr.

Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave ” Izgradnja zgrade Mjesnog odbora Radun, E-MV 7/17″.

Naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s prilozima te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od pet dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju odnosno nakasnije dana 11.04.2017.godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge s naznakom o kojem se predmetu nabave radi na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@kastela.hr.