Postupci u tijeku

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 02. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0017964.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 24.5.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S F21-0010555.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 8.4.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0009308.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 4.4.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0009075.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 3.4.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 05. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0007762.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 25.3.2019. 12:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. veljače 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0007077.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 21.3.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. prosinca 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0036530.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.01.2019. godine do 09:00:00 sati.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 18.1.2019. 9:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11. rujna 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0024576.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 9.10.2018. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. kolovoza 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0023619.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 5.10.2018. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. kolovoza 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0023600.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 26.9.2018. 9:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. lipnja 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0016784.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 18.7.2018. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20. lipnja 2018.godine broj objave 2018/S F21-0016157.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 6.7.2018. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0008027.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 20.4.2018. 12:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0007700.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 18.4.2018. 12:00:00 sati.

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0007094.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 19.4.2018. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S F21-0006370.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 3.4.2018. 12:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0005803.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 30.3.2018. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0005895.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 30.3.2018. 8:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. listopada 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0020720.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 6.11.2017. 12:30:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. rujna 2017.godine broj objave 2017/S 0F2-0019908.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 31.10.2017. 8:30:00 sati.

Poveznice

1234