Postupci u tijeku

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu materijala za održavanje javne rasvjete.

Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. svibnja 2016.godine broj objave 2016/S 002-0010004.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 6.6.2016. 9:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu poštanskih usluga.

Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 05. svibnja 2016.godine broj objave 2016/S 002-0009659.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 25.5.2016. 9:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu električne energije za potrebe Grada Kaštela i proračunskih korisnika za 2016. godinu.

Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti  objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29. listopada 2015.godine broj objave 2015/S 002-0034197.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 25.11.2015. 9:30:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu motornog i dizel goriva na benzinskim postajama za potrebe Grada Kaštela i proračunskih korisnika u 2016. godini.

Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti  objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. listopada 2015.godine broj objave 2015/S 002-0034089.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 18.11.2015. 9:30:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu dovršetka izrade urbanističkih planova uređenja.

Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti  objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14. listopada 2015.godine broj objave 2015/S 002-0032831.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 4.11.2015. 9:30:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu izvođenja radova na energetskoj obnovi ovojnice zgrade Gradske uprave Grada Kaštela.

Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09. listopada 2015.godine broj objave 2015/S 002-0032476.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 9.11.2015. 9:30:00 sati.

Poveznice

1234