Postupci u tijeku

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. kolovoza 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0031351.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 21.9.2020. 13:00:00 sati.

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. kolovoza 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0031017.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 18.9.2020. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16. lipnja 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0022187.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 9.7.2020. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16. lipnja 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0022178.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 9.7.2020. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge. Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 05. lipnja 2020.godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 23.6.2020. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. travnja 2020.godine broj objave 2020/S F21-0014305.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 27.4.2020. 12:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23. ožujka 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0011908.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15.4.2020. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. ožujka 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0009915.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 22.4.2020. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 06. ožujka 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0009519.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 27.3.2020. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 04. ožujka 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0008997.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 25.3.2020. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. prosinca 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0050931.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 24.1.2020. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. prosinca 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0050871.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 10.2.2020. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. lipnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0024972.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 9.8.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 04. lipnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0022442.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 26.6.2019. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S F21-0021418.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 11.6.2019. 13:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0018666.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 7.6.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 02. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0017964.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 24.5.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S F21-0010555.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 8.4.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0009308.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 4.4.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0009075.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 3.4.2019. 10:00:00 sati.

Poveznice

1234