Dokumenti

Plan nabave Grada Kaštela za 2020. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2019. godinu
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2018. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2016. godinu
Plan nabave Grada Kaštela za 2017.godinu