Predškolski odgoj

Školstvo

Na podrucju grada Kaštela djeluje 5 osnovnih i jedna srednja škola, ciji je osnivac Županija splitsko-dalmatinska:

Subvencionirani prijevoz učenika i studenata

Redoviti učenici srednjih škola i studenti imat će subvencionirane karte za međumjesni autobusni prijevoz zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i Gradu Kaštela.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira 75 posto ekonomske cijene karte međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola, a razliku od 25 posto financirat će Grad Kaštela i učenici prema tablici:

Zona              Ekonomska cijena           Ministarstvo                       Učenik                     Grad

I                            290,00 kn                   217,50 kn                       32,50 kn               40,00 kn
II                           380,00 kn                   285,00 kn                       47,00 kn               48,00 kn
III                          460,00 kn                   345,00 kn                       57,00 kn               58,00 kn
IV                          570,00 kn                   427,50 kn                       66,00 kn               76,50 kn

Grad Kaštela će studentima plaćati 55,17 posto od cijene studentske pokazne karte po cjeniku Prometa, a ostatak plaćaju sami studenti .