Predškolski odgoj

Školstvo

Na podrucju grada Kaštela djeluje 5 osnovnih i jedna srednja škola, ciji je osnivac Županija splitsko-dalmatinska:

Poziv na potpisivanje ugovora o stipendiranju

Grad Kaštela poziva stipendiste koji su utvrđeni kao dobitnici stipendija prema Konačnoj bodovnoj listi objavljenoj 13. prosinca 2018. godine da pristupe potpisivanju Ugovora o stipendiranju dana 28. prosinca 2018. godine (petak), u 9.00 sati u zgradi Gradske uprave – Gradska vijećnica, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

Stipendisti koji su punoljetni dužni su pristupiti potpisivanju ugovora osobno ili po punomoćniku koji je kod javnog bilježnika ovjerio punomoć za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Za maloljetne stipendiste potpisivanju Ugovora o stipendiranju dužan je pristupiti roditelj/skrbnik koji je potpisao i Prijavu za natječaj za dodjelu stipendije.

Pri zaključivanju Ugovora stipendist je dužan priložiti Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika u kojoj izjavljuje da osim stipendije Grada Kaštela ne prima nikakvu drugu stipendiju (za maloljetne stipendiste izjavu daje roditelj/skrbnik koji potpisuje Ugovor).

Bez dostavljanja izjave kod potpisivanja ugovora neće biti dopušteno potpisivanje ugovora.