Predškolski odgoj

Školstvo

Na podrucju grada Kaštela djeluje 5 osnovnih i jedna srednja škola, ciji je osnivac Županija splitsko-dalmatinska:

2017./2018.

KONACNA BODOVNA LISTA

Gradonacelnik Denis Ivanovic poziva stipendiste Grada Kaštela koji su utvrdeni kao dobitnici stipendija prema Konacnoj bodovnoj listi objavljenoj 19. prosinca 2017. godine da pristupe potpisivanju Ugovora o stipendiranju.

Potpisivanje ugovora je zakazano za 3. sijecnja 2018. godine (srijeda), u 9.00 sati u zgradi Gradske uprave – Gradska vijecnica, Kaštel Sucurac, Brace Radic 1. Stipendisti koji su punoljetni dužni su pristupiti potpisivanju ugovora osobno ili po opunomoceniku koji je kod javnog bilježnika ovjerio punomoc za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Za maloljetnike je potpisivanju Ugovora o stipendiranju dužan pristupiti roditelj/skrbnik koji je potpisao i Prijavu za natjecaj za dodjelu stipendije. Pri zakljucivanju Ugovora molimo Vas da priložite Izjavu stipendista ovjerenu kod javnog bilježnika da osim stipendije Grada Kaštela ne prima drugu stipendiju (za maloljetne stipendiste izjavu daje roditelj/skrbnik koji potpisuje Ugovor).

Bez dostavljanja izjave kod potpisivanja ugovora nece biti dopušteno potpisivanje ugovora.

Konacnu bodovnu listu pogledajte u priloženom dokumentu.

NATJECAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Gradonacelnik Denis Ivanovic raspisao je natjecaj za dodjelu ukupno 120 stipendija Grada Kaštela za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

a) 60 stipendija za uspjeh u školi/fakultetu – 20 ucenickih i 40 studentskih,
b) 60 stipendija prema socijalnom statusu – 20 ucenickih i 40 studentskih

Stipendija Grada Kaštela dodjeljuje se za 10 mjeseci, racunajuci od 1. rujna 2017. godine.

Iznos stipendije je:
• za ucenike 400,00 kuna mjesecno,
• za studente 800,00 kuna mjesecno

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Kaštela bit ce objavljen na oglasnoj ploci Grada Kaštela i na službenoj web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj web stranici Grada Kaštela. O prigovoru odlucuje gradonacelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora. O odluci po prigovoru kandidati ce biti obaviješteni u pisanom obliku. Odluka o prigovoru je konacna.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na obrascu koji se može dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opce poslove ili na internet stranici www.kastela.hr. Prijave za dodjelu stipendija, sa potrebnim prilozima, kandidati mogu dostaviti od dana objave natjecaja 28. rujna 2017. do zakljucno 17. listopada 2017. godine na adresu:

Grad Kaštela
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opce poslove
Brace Radic 1
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Kaštela