< Povratak

Raspored cisterni za dostavu pitke vode

Obzirom na veću količinu kiše koja je pala s četvrtka na petak i uzrokovala zamućenje na izvoru rijeke Jadro koja pitkom vodom napaja šire područje grada Splita, te rezultate ispitivanja vode u pojedini dijelovima vodoopskrbnog sustava koji upućuju da je parametar zamućenja povišen u odnosu na propisane vrijednosti, preporuka o prokuhavanju vode za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju i dalje je na snazi.

Analize s terena pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, svi fizikalno - kemijski parametri su sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17, te očekujemo, kako će svi mikrobiološki pokazatelji koji su u izradi biti također sukladni označenom Pravilniku 125/17, što ukazuje kako je voda kemijski i mikrobiološki ispravna za piće, no za malu djecu, starije i imuno insuficijentne osobe, prema preporuci  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo savjetujemo preventivne mjere prokuhavanja.

O rezultatima Laboratorija za pitke vode tvrtke Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano će se pratiti i o svim promjenama bit ćete pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice www.vik-split.hr

Za današnji dan 08.04.2019. ViK – Split putem autocisterni i vodospremnika osigurat će dostavu vode za korisnike koji se napajaju vodom iz izvorišta rijeke Jadro prema rasporedu

Područje Kaštela

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode:

Kaštel Sućurac / autobusna stanica                                                               11:00 - 11:30

Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve                                                     11:30 - 12:00

Kaštela Kambelovac / ispod Ribole                                                              12:00 - 12:30

Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole                                                         12:30 - 13:00

Kaštel Stari / autobusna stanica  iznad vatrogasaca                                     13:00 - 13:30

Kaštel Novi / autobusna stanica                                                                               13:30 - 14:00

Kaštela Štafilić / autobusna stanica