< Povratak

Poziv za prijavu podataka u cilju utvrđivanja obveze i visine spomeničke rente

Grad Kaštela poziva fizičke i pravne osobe, obveznike poreza na dohodak ili poreza na dobit, koji obavljaju gospodarsku djelatnost u poslovnom prostoru smještenom u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, da dostave podatke o korisnoj površini tog poslovnog prostora, kao i sve druge podatke koji mogu utjecati na utvrđivanje obveza i visinu spomeničke rente u Gradu Kaštela za 2019. godinu.

Rok za dostavu podataka je najkasnije do 01. veljače 2019. godine.

Obveza spomeničke rente temelji se na činjenici gospodarskog iskorištavanja kulturnog dobra u kojem se nalazi poslovni prostor obveznika. Ostvareni prihod Grad raspoređuje sukladno godišnjem Planu raspodjele sredstava spomeničke rente kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Kaštela.

Poziv se ne odnosi na korisnike koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje u poslovnom prostoru obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost, budući da su navedene osobe oslobođene od plaćanja spomeničke rente.

Obveznici spomeničke rente koji do 01. veljače 2019. godine ne dostave podatke o korisnoj površini poslovnih prostora u kojima obavljaju svoju gospodarsku djelatnost na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Kaštela, nadležni Upravni odjel će po službenoj dužnosti donijeti rješenje na temelju podataka koji se koriste za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade za isti prostor.

Detaljnije informacije o pozivu i zahtjev za prijavu podataka možete preuzeti u privitku.