< Povratak

Obavijest – započinje postupak izlaganja katastarskih podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom za KO. Kaštel Gomilicu s istodobnim osnivanjem zemljišne knjige

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama i zainteresirane stranke koje u vlasništvu imaju nekretnine na području:

Katastarska općina: Kaštel Gomilica

Jedinica lokalne samouprave: Grad Kaštela

Naselje: Kaštel Gomilica

 

da započinje postupak izlaganja katastarskih podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom za KO. Kaštel Gomilica s istodobnim osnivanjem zemljišne knjige.

 

Datum početka izlaganja: 06.05.2019.

Mjesto na kojem će se izlaganje obavljati: Zgrada Grada Kaštela,  Ulica Braće Radić 1

Radno vrijeme sa (pozvanim) strankama: od ponedjeljka do petka 09:00 do 14:00 h

 

Po pozivu, na izlaganje je potrebno donijeti originale i preslike svih isprava koje se odnose na posjedovno stanje i one koje mogu poslužiti utvrđivanju istovjetnosti sadašnjih oznaka parcela sa prijašnjim oznakama nekretnina, sve isprave koje služe kao dokaz o pravu vlasništva i o teretima, kao i isprave koje se odnose na način stjecanja nekretnina i ovlaštenja (rješenja o nasljeđivanju, presude, ugovore, brisovne dozvole i sl.) te akte kojima se dokazuje legalnost građevina.