< Povratak

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019.

Grad Kaštela objavio je Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima: tehničke kulture i sporta te djelatnosti udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica grada Kaštela za 2019. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Kaštela za 2019. godinu, koje su predmet ovog Poziva, su javne potrebe u tehničkoj kulturi i sportu te programi i projekti udruga građana institucija, ustanova, vjerskih zajednica i ostalih organizacija civilnog društva koje djeluju na području grada Kaštela i u interesu zadovoljavanja potreba građana Kaštela.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Kaštela su djelatnosti i poslovi, projekti i programi, akcije, manifestacije i građanske inicijative od interesa za Grad Kaštela, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Od interesa za Grad Kaštela su programi koji imaju visoku razinu kvalitete, stručno utemeljeni, ekonomični, financijski potpomognuti i iz drugih izvora, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost predlagatelja, te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Obrazložene prijedloge, prijavitelji trebaju obvezno dostaviti na odgovarajućem obrascu - posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Gradu Kaštela, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ili na web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima otvoren je do 30. studenog 2019. godine. Prijavitelji koji ne podnesu tražena izvješća neće biti financirani iz Proračuna u 2019. godini.

Više informacija o uvjetima i načinu prijave pročitajte u priloženim dokumentima.