Info/Aktualno/Novosti

Novosti

Poziv korisnicima naknade za ogrjev
28.08.2020

Poziv korisnicima naknade za ogrjev

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Grada Kaštela da dostave Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ( IV. kat soba 6) da do 25. rujna 2020.godine vlastoručno potpisanu izjavu da se griju na drva radi priznavanja prava na troškove ogrjeva.

Poziv korisnicima naknade za ogrjev
Splitsko – dalmatinska županija objavljuje Informaciju o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Izgradnja i uređenje Kampa Resnik“
28.08.2020

Splitsko – dalmatinska županija objavljuje Informaciju o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Izgradnja i uređenje Kampa Resnik“

U tijeku je postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Izgradnja i uređenje Kampa Resnik na kat.čest.zem. 1822, 1823 i dijelu 1673/1 sve k.o. Kaštel Štafilić, Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija.

Splitsko – dalmatinska županija objavljuje Informaciju o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Izgradnja i uređenje Kampa Resnik“
First78910111213141516Last