Info/Aktualno/Novosti/Članak

Članak - Novosti

< Povratak

Tribina „Otpad ili smeće sve od tebe kreće“

U petak, 26. lipnja 2020.  s početkom u 11,30 sati u prostoru Kulturnog doma u Kaštel Lukšiću (Pastoralni dom) održat će se zadnja u nizu tribina o održivom gospodarenju otpadom te odvajanju otpada na kućnom pragu za stanovnike Kaštela  u sklopu projekta „Otpad ili smeće sve od tebe kreće“  koji  se sufinancira iz Kohezijskog fonda EU.

Cilj projekta je kroz različite komunikacijske platforme i alate - od klasičnih letaka, plakata, preko javnih tribina, specijaliziranih radijskih emisija i reklama, edukacija, radionica pa sve do mrežnih stranica, stvoriti specifičan komunikacijsko-edukacijski sustav koji će omogućiti značajan iskorak u educiranosti ciljnih skupina o održivom gospodarenju otpadom. 

Poseban naglasak stavlja se na edukaciju predškolske djece koji predstavljaju građane budućnosti, a koji najlakše mogu usvojiti dobre navike i prenijeti ih svojim ukućanima.

Projektom je predviđena sustavna evaluacija i praćenje učinka projektnih aktivnosti na ciljne skupine, a kontinuiranom izobrazno-edukativnom kampanjom o potrebi smanjivanja količine otpada u kućanstvu, njegovom pravilnom razvrstavanju, ponovnoj upotrebi predmeta i kućnom kompostiranju, s ciljem uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom.