Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 24. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 24. sjednicu Gradskog vijeća. U uvjetima posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 a, 24.sjednica Gradskog vijeća održat će se 24. studenog (utorak) 2020. g. u 11,30 sati u Kino dvorani Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu

Napomena: sjednica će se održati uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a posebno dezinfekcije, nošenje zaštitne maske te poštivanje mjere udaljenosti među prisutnima.

Dnevni red se sastoji od 28 točaka:

  1. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća

  2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  3. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja urbane sanacije izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Kaštel Štafilić

      - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

  4. Prijedlog proračuna Grada Kaštela za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

  5. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu

      - Izvjestiteljica t. 4. i t. 5. : Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu

  6. Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

  7. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u  Gradu Kaštela za  2021. godinu

      - Izvjestiteljica t. 6. i t.7. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo  i imovinsko  pravne poslove

  8. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti  Grada Kaštela za 2021. godinu

  9. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za  2021. godinu

10. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu

11. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2021. godinu

12. Prijedlog  programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

13. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

14. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2021. godinu

15. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2020. godini

16. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela

17. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2021. godinu

     - Izvjestiteljica t. 8. do t. 17.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

18. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela za 2021. godinu

 - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

19. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja na području Grada  Trogira za djecu s prebivalištem na području Grada Kaštela

20. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića

21. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića

      - Izvjestiteljica t. 19. do t. 21. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

22. Prijedlog odluke o načinu financiranja predstavnika bošnjačke nacionalne manjine za 2021. godinu

      - Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

23. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2021. godinu

      - Izvjestiteljica: Andrea Barać, predsjednica Savjeta mladih

24. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

    - Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

25. Prijedlog Odluke o dopunama odluke o socijalnoj skrbi

     - Izvjestiteljica: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

26. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

27. Prijedlog izmjene odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kaštela    

28. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela  i njihovih zamjenika

      - Izvjestitelj: Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Materijale i poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na linku ispod teksta

Poveznice