Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 18. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 20. studenog (srijeda) 2019. g. u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 38 točaka dnevnog reda

  1. Izvješće Mandatne komisije

      - Izvjestitelj: Mili Novak predsjednik Mandatne komisije

  2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

  3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  4. Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja Turističke zone Štalija

      - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  5. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

  6. Prijedlog proračuna Grada Kaštela za 2020. g.  i projekcije za 2021. i 2022. godinu

  7. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu

      - Izvjestiteljica t 5. do t. 7. : Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu

  8. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2020. godinu

  9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u  Gradu Kaštela za  2020. godinu

      - Izvjestiteljica t.8. i t.9. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove

10. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti  Grada Kaštela za 2020. godinu

11. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za  2020. godinu

12. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela

13. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2020. godinu

14. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2020. godinu

15. Prijedlog  programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu

16. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu

17. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2020. godinu

18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2019. godini

19. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela za 2020. i 2021. godinu

20. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela

21. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2020. godinu

     - Izvjestiteljica t. 10. do t. 21.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

22. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela

     - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

23. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića

24. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića

     - Izvjestiteljica t. 23. i t. 24. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

25. Prijedlog odluke o načinu financiranja predstavnika bošnjačke nacionalne manjine za 2020. godinu

      - Izvjestiteljica Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

26. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2020. godinu

     - Izvjestiteljica: Andrea Barać, predsjednica Savjeta mladih

27. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.

    - Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

28. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

      - Izvjestiteljica Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

29. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini

30. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

      Republike Hrvatske na području Grada Kaštela

31. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

32. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

33. Prijedlog  plana davanja koncesija u 2020. godini

34. Prijedlog srednjoročnog plana (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine

      - Izvjestiteljica t. 29. do t. 34.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove

35. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove Gradska knjižnica Kaštela

36. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Kaštela

     - Izvjestiteljica t. 35. i t. 36.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

37. Prijedlog odluke o kupovini dijela čest. zem 763/2  u k.o. Kaštel Lukšić

38. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

     Materijale i poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti linku ispod teksta

 

 

Poveznice