Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 17. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 24. rujna 2019. g. (utorak) u 11 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 21 točke:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća

  2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“

       - Izvjestitelji: predstavnici Vodovoda i kanalizacije d.o.o.

  4. Prijedlog odluke  o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Giričić (UPU 17)

      - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine

  6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu

     - Izvjestiteljica t. 5. i t. 6.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu  nabavu

  7. Prijedlog II. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

  8. Prijedlog II. Izmjene Programa financiranja javnih potreba javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. godinu

  9. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

10. Prijedlog II. Izmjene Programa javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2019. godinu

11. Prijedlog II. Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

12. Prijedlog odluke  o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja na području Grada Kaštela

13. Prijedlog odluke o isplati jednokratne financijske pomoći za sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica za školsku godinu 2019./2020.

14. Prijedlog odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Kaštela

      - Izvjestiteljica t. 7. do t. 14.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Zeleno i modro d.o.o.

     - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

16. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Zeleno i modro d.o.o.

      - Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove

17. Prijedlog odluke o načinu financiranja predstavnika bošnjačke nacionalne manjine za 2019. g.

      - Izvjestiteljica: Višnja Špika, viša savjetnica za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

18. Prijedlog odluke  o ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 6567/1 i 6568 k.o. Kaštel Sućurac

19. Prijedlog odluke  o ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi za 12/2630 dijela čest. zem. 1778/2 k.o. Kaštel Novi 

      - Izvjestiteljica t.18. i t.19.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove

20. Prijedlog zaključka o donošenju i objavi pročišćenog teksta odredbi za provedu Prostornog plana uređenja Grada Kaštela

21. Prijedlog zaključka o donošenju i objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu Generalnog urbanističkog plana uređenja Kaštela

      - Izvjestitelj t. 20. i t. 21.: Boris Škara, pročelnik  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

       Napomena: Materijali uz t.20. i 21. biti će naknadno dostupni.

 

Materijale i poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti linku ispod teksta

Poveznice