Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Predstavljen projekt „Underwater muse“

Projekt „Underwater muse“ kao i podvodno istraživanje arheološkog lokaliteta Siculi na području Resnika, koji u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska provode Javna ustanova Rera u suradnji s Gradom Kaštela uz podršku Muzeja grada Kaštela, predstavljeni su u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću.

- Cijeli projekt „Underwater muse“ iznosi oko 1, 5 milijuna eura, a od tog iznosa na hrvatske partnere „ispada“ oko 410 tisuća eura. Rera se s talijanskim partnerima uključila u pripremu projekta te smo u fazi priprema pozvali zainteresirane gradove i muzeje, koji imaju podvodne lokalitete, jer cilj projekta je pretvoriti odabrana arheološka područja u podvodne arheološke parkove. Grad Kaštela bio je najzaintresiraniji za uključivanje u projekt, stoga smo odlučili upravo da Siculi i Resnik budu pilot područje, a  sve u cilju povezivanja kulture i turizma – kazao je Marjan Dumanić iz javne ustanove Rera.

- Grad Kaštela ima bogatu povijest i bogatu kulturnu baštinu, ali i mnogo toga što još nismo istražili, a fondovi EU su nam prilika da istražimo pojedine lokalitete. Naravno, svima je želja da sve ono, iz bogate povijesti, što nam je do sada bilo skriveno, uspijemo iznijeti na vidjelo – kazao je prilikom predstavljanja projekta gradonačelnik Denis Ivanović.

- Radili smo podvodna arheološka istraživanja na lokalitetu Resnik i to na dvije mikrolokacije. Istraživali smo antičku luku, gdje smo utvrdili konstruktivne elemente same luke, našli smo dosta pokretnog arheološkog materijala, keramike, kostiju, obrađenog kamenog materijala i slično, a radili smo i na jednom drugom dijelu, dvjestotinjak metara dalje, koji je neolitski, odnosno jedan prapovijesni lokalitet. Taj lokalitet sadržavao je određene tlocrte starijih gradnji, vjerojatno nekakvog naselja, pronašli smo i nešto arheološkog materijala, keramike, ukrasa te kremenih artefakata, noževa, strugala i slično – naveo je u svom izlaganju dr. sc. Mate Parica iz Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

Ravnatelj Muzeja grada Kaštela Ivan Šuta naglasio je važnost lokaliteta na Resniku te daljnje aktivnosti vezane uz ovo istraživanje.

- Arheološki lokalitet Resnik je za Muzej grada Kaštela jedan od pionirskih lokaliteta na kojima je Muzej počeo istraživati i to je, bez zadrške možemo reći, najvažniji arheološki antički lokalitet na području grada. Do sada smo istraživanja vršili na kopnu, ovim projektom zaronili smo u more te imamo nove spoznaje o samom helenističkom naselju, o rimskoj luci i ostacima neolitskog naselja iz 6. tisućljeća prije Krista. Ovo istraživanje obogatit će stalni postav muzeja, ne samo s novim nalazima i izlošcima već ćemo na osnovu rezultata istraživanja imati mogućnost napraviti hipotetske rekonstrukcije i prezentirati ih virtualno, što je dio projekta. Na osnovu istraživanja započet ćemo 3D rekonstrukcije naselja – istaknuo je Šuta.