Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Ocjena rizika i održiva zaštita kulturne baštine u promjenjivim vremenskim prilikama i neprilikama

Risk assessment and sustainable protection of cultural heritage in changing environment

Interreg Central Europe program je financiranja Europske unije koji potiče transnacionalnu suradnju izvan granica u središnjoj Europi. Sa proračunom od 246 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), podržavana partnerstva sastavljena su od javnih i privatnih institucija iz devet zemalja: Hrvatska, Austrija, Češka, Njemačka, Mađarska, Italija, Poljska, Slovačka i Slovenija.
Nositelj projekta  je Instituto di Scienze dell' Atmosfera e del Clima – Consiglio Nazionale delle Ricerche of Italy, a sudionici tj. partneri u projektu su: Hrvatska, Češka, Austrija, Poljska, Italija, Slovenija i Mađarska. Projekt je započet 01.srpnja 2017.  i traje 36 mjeseci.
Vrijednost projekta je 17 mil. kn. Grad Kaštela provodi aktivnosti u vrijednosti 1,4 mil.kn. od čega se 85% sufinancira sredstvima EU-a. 


Grad Kaštela u programu financiranja sudjeluje i kroz projekt akronima ProteCHT (punog naziva „Ocjena rizika i održiva zaštita kulturne baštine u promjenjivim vremenskim prilikama i neprilikama“), koji označava suradnju među partnerima po pitanju prirodnih i kulturnih resursa za održivi razvoj u srednjoj Europi. Glavni prioritetni cilj programa je poboljšati kapacitete za održivu iskoristivost kulturnog nasljeđa i dobara.
Prirodne katastrofe predstavljaju i mogu prouzročiti rizike za očuvanje kulturne baštine s kulturno-povijesnim i umjetničkim vrijednostima i ne samo za kulturnu baštinu već mogu ugroziti sigurnost posjetitelja, osoblja i cjelokupnu lokalnu zajednicu. 
Dodatno uzrokuju jako negativne posljedice za lokalnu ekonomiju sukladno gubitku prihoda od strane turističkog segmenta koji se može odraziti i na lokalno stanovništvo i benefite vezane uz kulturno nasljeđe mjesta gdje žive. 
Ishodi projekta ProteCHt će snažno doprinijeti poboljšanju kapaciteta javnog i privatnog sektora radi ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i prirodnih opasnosti na kulturnu baštinu. Projekt se primarno fokusira na razvoj izvodljivih rješenja za gradnju otpora kulturne baštine u slučaju poplava i posljedica teških poplava sa dostavom rješenja na koji način bi se trebalo upravljati mogućim rizicima i na koji način da se provede zaštita kulturnog nasljeđa u Centralnoj Europi.
GRAD KAŠTELA –
Organizacijska struktura Grada Kaštela sadržava sedam povijesnih naselja, i Kaštela su prepoznala potrebu za zaštitom, upravljanjem i održivom iskoristivosti kulturnog nasljeđa kao i za učvrščivanjem segmenta osjetljivosti i otpora kulturnog nasljeđa u ekstremnim uvjetima. 
Grad Kaštela je prepoznao potrebu za očuvanjem i uključivanjem u ovaj projekt čime će maksimalno uvećati korist iskustva i znanja korisnim za potvrđivanjem zaštite modela, vrednovanjem kulturne baštine po pitanju osjetljivosti i otpornosti kulturnog nasljeđa izloženim ekstremnim uvjetima.  

Kroz ovaj projekt Kaštela će poboljšati kapacitete za održivu upotrebu kulturnog nasljeđa, kroz razvijanje, testiranje, inovativna upravljačka sredstva za zaštitu i minimaliziranje  utjecaja štetnih vremenskih uvjeta. 
Zemlje Centralne Europe su karakterizirane kao zemlje sa velikim brojem kulturnih sadržaja poput spomenika, kulturnih područja, kulturnog nasljeđa koji zahtijevaju svoja očuvanja i održavanja kako bi se spriječilo njihovo propadanje i uništenje.
Projekt Protecht vodi Grad Kaštela kroz naprednu zaštitu, upravljanje i održivu iskoristivost kulturne baštine. Vrednovanje u promjenjivoj vremenskoj okolini kroz razvoj i implementaciju regionalnih i lokalnih strategija zasnovanih na točnom prosljeđivanju utvrđenih informacija.