Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2021. godini

Turistička zajednica grada Kaštela objavljuje Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2021. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Kaštela (dalje u tekstu: TZGK) za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose slijedećim ciljevima:

- razvoju turizma, te kulturne i povijesne baštine,

- podizanju kvalitete i količine turističke ponude,

- razvoju kongresnog, kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma,

- razvoju sadržaja koji omogućuju poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone,

- povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,

- stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Kaštela.

Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju:

1. Kulturnih manifestacija,

2. Zabavnih manifestacija,

3. Sportskih manifestacija,

4. Eno-gastronomskih manifestacija,

5. Ostalih manifestacija

 

Prednost kod dodjele potpora imaju manifestacije, koje se održavaju u razdoblju od 1. 10. do 31.05.

 Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije, koje se održavaju u 2021. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi),

 izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu,

 nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,

 najam prostora za održavanje manifestacije,

 troškovi smještaja, te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika, temeljem ugovora,

 druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije.

 

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 kupnju nekretnina (objekata i zemljišta), te prijevoznih sredstava,

 troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

 izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

 sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

 

Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici grada Kaštela.

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakama „Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“.

Kandidature se šalju na adresu:

Turistička zajednica grada Kaštela

Lušiško brce 5

21215 Kaštel Lukšić

Rok podnošenja kandidature je 05. ožujka 2021. godine .

Više informacija potražite u priloženim dokumentima