MJESNI ODBOR RUDINE, 21 216 Kaštel Novi, Put mira 14

Predsjednik Vijeća: MIJO RADIĆ

e - mail:  mo-rudine@grad.kastela.hr

 

 ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA RUDINE

1. MIJO RADIĆ – predsjednik

2. MARINKO BAČIĆ

3. JOZO SPAJIĆ

4. IVAN BREŠKOVIĆ

5. MATE BURILOVIĆ

6. JURE JUKIĆ

7. ANTONIA KLJAIĆ