MJESNI ODBOR RADUN, 21 216 Kaštel Stari, Put Malačke 8

Predsjednik Vijeća: MARIO ŠEGO

 

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA RADUN

1. MARIO ŠEGO – predsjednik

2. MARIO ŠKOPLJANAC

3. KATARINA BOGIĆ

4. ANTE PETROVIĆ

5. IVAN JURIĆ

6. PETAR MANDIĆ

7. TOMISLAV LOVRIĆ