MO Kaštel Štafilić

 

MJESNI ODBOR KAŠTEL ŠTAFILIĆ, 21 217 Kaštel Štafilić, Obala kralja Tomislava 11

Predsjednik Vijeća: ANTE BOTIĆ

e - mail:  mo-kastel-stafilic@grad.kastela.hr

 

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL ŠTAFILIĆ
1. ANTE BOTIĆ - predsjednik
2. JEAN BILUŠ-GAGIĆ
3. ANTONIJA DEANKOVIĆ
4. TONĆI MORNAR
5. DRAGICA ĐAPIĆ
6. VLADIMIR LAPTOŠ
7. ANA JADRIĆ