Menu2/Prostorni planovi grada/Urbanistički planovi uređenja/UPU Kaštel Kambelovac - sjever

UPU Kaštel Kambelovac - sjever

Listopad 2014.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rudine (UPU br.5)