< Povratak

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Grad Kaštela, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti