< Povratak

Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Starom na području brca za postavljanje božićnih kućica

U svrhu organizacije manifestacije "Božićni grad, Grad Kaštela je raspisao Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Starom na području brca za postavljanje božićnih kućica.

Pismene ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, Gradonačelnik, za povjerenstvo, s naznakom «ponude za natječaj - ne otvaraj» preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada Kaštela, u roku od 15 (petnaest) dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Kaštela.

Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva.

Otvaranje ponuda obavit će se dana 16. studenog 2018. godine u 13.00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.