Sukladno uputama o načinu postupanja čl.18. st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ” Narodne Novine br. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15 javno obznanjujem Odluku o odabiru usluge ”Najam printera”.

/ Repozitorij dokumenata