Vlastiti pogon je samostalna služba za obavljanje komunalnih djelatnosti koja održava javne površine, javnu rasvjetu i upravlja grobljima na području Grada Kaštela 

Vlastiti pogon obavlja komunalne djelatnosti:

 • odvodnja atmosferskih voda
 • održavanje javnih površina
 • održavanje groblja i upravljanje grobljima
 • održavanje plaža
 • održavanje BUS nadstrešnica
 • održavanje javnih nužnika
 • održavanje javnih česmi i fontana
 • održavanje spomenika i spomen obilježja
 • čišćenje grafita
 • uklanjanje protupravno postavljenih predmeta
 • održavanje poljskih i drugih putova koji ne predstavljaju nerazvrstane ceste
 • upravljanje i održavanje tržnica na malo
 • održavanje javne rasvjete
 • ukrašavanje javnih gradskih površina za prazničke dane i blagdane
 • obilježavanje ulica i objekata

 

Osnovni podaci:

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Adresa: Braće Radić 1, Kaštel Sućurac

tel: 021 205 206

fax 021 205 283

 

Upravitelj: Ivan Čagalj, dipl. ing. agronomije

mobitel: 098 328 866

e-mail: ivan.cagalj@kastela.hr

 

Služba održavanja javnih površina:

Mate Gotovac, voditelj službe održavanja javnih površina

mob:098 328 087

e-mail: mate.gotovac@kastela.hr

 

Služba za upravljanje grobljima:

Željko Rajčić, voditelj Službe za upravljanje grobljima

mobitel: 099 257 5942

e-mail: zeljko.rajcic@kastela.hr