UO za financije, proračun i javnu nabavu

UO za financije, proračun i javnu nabavu

Pročelnik: Matija Marija Đikić
Pročelnik: Matija Marija Đikić
dipl.oec