< Povratak

PREDLOŽITE KANDIDATE ZA SAVJET MLADIH GRADA KAŠTELA

PREDLOŽITE KANDIDATE ZA SAVJET MLADIH GRADA KAŠTELA

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Kaštela objavio je dopunski javni poziv za predlaganje kandidata za članove/ice Savjeta mladih Grada Kaštela, a rok za prijave je do 24. siječnja 2013.g. Javni poziv objavljen je i u Slobodnoj Dalmaciji 4. siječnja.