9. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

9. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 17. srpnja 2018. god. (utorak) s početkom u 12,00 sati. Dnevni red se sastoji od 10 točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
  1. Izvjestitelji: predstavnik Vodovoda i kanalizacije, d.o.o. i Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
 4. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama
  1. Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
 5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kaštela
 6. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kaštela
 7. Prijedlog odluke o uključivanju Grada Kaštela u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece
 8. – Izvjestiteljica toč. 5. do toč.7.: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
 9.  Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2018. godinu
 10. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Kaštela”
 11. – Izvjestiteljica toč. 8. i toč. 9.:Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za praćenje stanja okoliša
 13. – Izvjestitelj: Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

Poveznice