8. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 7. lipnja 2018. g. (četvrtak) g. u 12,00 sati. Dnevni red se sastoji od 15 točaka:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Informacija o sanaciji odlagališta otpada Karepovac

– Izvjestitelji: Arsen Zoran Tonšić, predstavnik izvođača G.T. Trade d.o.o.Split i predstavnik Grada Splita

4. Informacija o Planu razvoja sustava gospodarenja otpadom Komunalnog društva Zeleno i modro d.o.o.

– Izvjestitelj Alen Lučić, direktor

5. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Kaštela

6. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina

7. a) Prigovori na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela

b) Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela

– Izvjestiteljica t. 5 do t. 7 Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organizaciji parkiranja

– Izvjestitelj: Izvjestitelj Alen Lučić, direktor Komunalnog društva Zeleno i modro d.o.o.

9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Kaštela

– Izvjestiteljica Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

11. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2018. godinu

12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2018. godinu

13. Prijedlog I. izmjena Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu

14. Prijedlog I. izmjena Programa financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2018.g.

15. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica t. 11. do t. 15. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

Poveznice