6. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

6. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 21. veljače (srijeda) 2018. g. u 11:30 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 12 točaka.

1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Zapisnik 5. sjednice 31 siječnja 2018

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU18)

– Izvjestitelj Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

5. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 17954 k.o. Kaštel Novi

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini     Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018.g.

7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli na korištenje javnih površina

– Izvjestiteljica t. 4. do t.7.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

8. Prijedlog odluke 0 izmjenama i dopunama Odluke 0 ustrojstvu upravnih tijela Grada Kastela

– Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

9. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kaštela za 2017.g.  Izvješće i prijedlozi s obrazloženjemPrijedlozi odluka za životno djelo, Prijedlog odluke za humanost, Prijedlozi odluka_davatelji krviPrijedlozi odluka_osobne nagrade, Prijedlozi odluka skupne nagrade

10. Prijedlog odluke o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2017. g.

– Izvjestiteljica: t. 9. i t. 10.: Dina Balić, predsjednica Komisije za dodjelu javnih priznanja.

11. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika

– Izvjestitelj: Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

12. Izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika

 

Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća

Poveznice