4. Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

          REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                GRAD KAŠTELA
           G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/16-01/0005
URBROJ: 2134/01-01/3-16-1
Kaštel Sućurac, 30. lipnja 2016. g.

 

Na temelju članka 75.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

                     4. TEMATSKU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA
                   za dan 5. srpnja  2016. g. (utorak) u 12,00  sati u Gradskoj vijećnici                        

Za sjednicu predlažem sljedeći                                                  

                                                            D n e v n i    r e d

 1. Promet d.o.o. Split – problematika prijevoza putnika na području Grada Kaštela


Predsjednik Gradskog vijeća

Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.

Vijećnicima se elektronskom poštom dostavlja:

 • Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu Prometa d.o.o. Split
 • Izvještaj o poslovanju za I -III 2016. godine Prometa d.o.o. Split

POZIV SE UPUĆUJE:

 • Vijećnicima
 • Gradonačelniku
 • Zamjenicima gradonačelnika
 • Promet d.o.o. Split, Željko Krnić, direktor
 • Pročelnicima Upravnih odjela
 • Upravitelju Vlastitog pogona
 • Službi za unutarnju reviziju
 • Predsjednici Savjeta mladih
 • Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora
 • Predstavnicima medija