4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

Sazvana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 13. prosinca 2017. g. (srijeda) g. u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 40 točaka dnevnog reda.

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog 3. izmjena i dopuna proračuna Grada Kaštela za 2017.godinu

– Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

4. Prijedlog 2. izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2017. g.

5. Prijedlog 2. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi grada Kaštela za 2017.

6.  Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2017

– Izvjestiteljica t. 4.do t. 6: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove 

7. Prijedlog III. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2017. godinu

– Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove 

8. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

9.  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica t. 8. i t. 9.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu 

10. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2018. godinu

11. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica t.10. i t.11. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

12. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2018.godinu

13. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2018. godinu

14. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Kaštela 

15. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2018. godinu

16.  Prijedlog programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu

17. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Kaštela za 2018

18.  Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2018. godinu

19. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića 

20. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića

21. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2017. g.

22. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela

23. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica t. 12. do t. 23.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

24. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća 

25. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela

– Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

26  Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe o naknadi za zemljište preneseno u vlasništvo Grada Kaštela označeno kao čest. z. 2250/1,2249/1, 2248/1, 2247/1 k.o. Kaštel Sućurac  

27.  Prijedlog odluke o prodaji čest. zem. 2257/4 i 2507/2 k.o. Kaštel Sućurac 

28.  Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području u 2018. godin 

29.  Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 1773 k.o. Kaštel Novi 

30.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli na korištenje javnih površina

31.Prijedlog odluke o dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Kaštela

– Izvjestiteljica t. 26.. do t. 31. : Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove 

32.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu 

– Izvjestiteljica: Tonkica Barić, voditeljica Odjeka za gospodarstvo 

33. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela 

34. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji parkiranja

– Izvjestitelj t. 33. i t. 34.: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

35. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi

– Izvjestiteljica: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove 

36. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima

– Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

37. Prijedlog izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela 

– Izvjestitelj: Mario Škopljanac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

38. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika

39.  Prijedlog zaključka o ponovnom pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika

40.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

– Izvjestitelj t. 38. do t. 40.: Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

1 POZIV_4_ sjednica Gradskog vijeca_ 13 prosinca 2017

Poveznice