3. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

3. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

Sazvana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 4. listopada 2017. g. (srijeda) g. u 12,30 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 18 točaka.

 

D n e v n i r e d

1. Izvješće Mandatne komisije

– Izvjestitelj: Mili Novak predsjednik Mandatne komisije

2. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Prijedlog Strategije kulturnog razvitka Grada Kaštela 2017 – 2023

– Izvjestitelj: predstavnik izrađivača, Urbanex d.o.o. Split

5. Izvješće o radu Muzeja grada Kaštela i Godišnje izvješće o izvršenje financijskog plana Muzeja grada

– Izvjestitelji: Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela

6. Izvješće o radu Gradske knjižnice Kaštela i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2016. g.

– Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela

7.Izvješće o radu Dječjeg vrtića Kaštela za pedagošku godinu 2015 2016 i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Kaštela za 2016. g.

– Izvjestiteljica: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića “Kaštela”

8. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2016. godinu

– Izvjestitelj: Ante Šiškov, ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Kaštela

9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

– Izvjestiteljica: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela

– Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

11. Prijedlog odluke o osnivanju Postrojbi civilne zaštite opće namjene

12.Prijedlog odluke o osnivanju Postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene

– Izvjestiteljica Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

13. Prijedlog odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela za razdoblje 2018. -2023. godine

14. Prijedlog odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Kaštela

15. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest zem 15901 k o Kaštel Sućurac

– Izvjestiteljica t. 13. do t. 15.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

16. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika

17. Prijedlozi rješenja o imenovanjima i razrješenjima

a) članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Kaštela

b) članova Muzejskog vijeća Muzeja grada Kaštela

c) članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kaštela

18. Prijedlog zaključka o imenovanju promjenljivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko -dalmatinske županije

– Izvjestitelj t. 17. i t. 18: Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

POZIV_3. sjednica Gradskog vijeca_4. listopada 2017

Poveznice