22. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

 

           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
          G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/16-01/0003
URBROJ: 2134/01-01/3-16-1
Kaštel Sućurac, 28. travnja 2016. g.

 

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam

 

                           22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
     za dan 3. svibnja (utorak) 2016. g. u  12,00 sati u Gradskoj vijećnici

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

         

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Izvješće o radu Muzeja grada Kaštela i Godišnje izvršenje financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2015. godinu
  – Izvjestitelji: Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela
 4. Izvješće o radu Gradske knjižnice Kaštela i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2015. g.
  – Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela
 5. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Kaštela” za pedagošku godinu 2014/2015. i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića “Kaštela” za 2015. g.
  – Izvjestiteljica: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića “Kaštela”
 6. Izvješće o radu javne ustanove Športski objekti  Kaštela i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2015. godinu
  – Izvjestitelj: Ante Šiškov,  ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Kaštela
 7. Financijsko izvješće Zajednice športskih udruga Kaštela za 2015. godinu i Izvješće o realizaciji detaljnog plana sufinanciranja aktivnosti športskih udruga Grada Kaštela za 2015. g.
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2015. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2015. godinu
 10. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2015. g
 11. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2015. g.
 12. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba udruga građana Grada Kaštela za 2015.g.
 13. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2015. godinu         – Izvjestiteljica t.7. do t. 13. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 14. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2015. godinu
 15. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
  Zaključak
  Odluka
  – Izvjestiteljica t. 14. i 15.: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
 16. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2015.godinu
  – Izvjestiteljica: Tomislava Bogić, predsjednica Savjeta mladih
 17. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine
  – Izvjestitelj: Ivan Udovičić, gradonačelnik
 18. Prijedlog odluke o kratkoročnom oročavanju raspoloživih kunskih sredstava proračuna Grada Kaštela u 2016. godini
  Zaključak
  Odluka 
  – Izvjestiteljica: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
 19. Prijedlog odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu
 20. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.em. 1987 k. o. Kaštel Stari
  – Izvjestiteljica t. 19. i t. 20.  : Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove
 21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela
  – Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Denis Ivanović, dipl.ing.

Poveznice