10. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 26. rujna 2018. g. (srijeda) u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 16 točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Informacija o projektu tunela kroz Kozjak
  • Izvjestitelj: predstavnik Hrvatskih cesta d. o. o.
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine
 5. Prijedlog II.. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu
  • Izvjestiteljica t. 4. i. t. 5.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
 6. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2018. godinu
  • Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
 7. Prijedlog II: izmjena Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2018. godinu
 8. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu
 9. Prijedlog I. izmjena Program financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu
 10. Prijedlog I. izmjena Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2018. godinu
 11. Prijedlog II. izmjena Programa financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2018.g.
 12. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Kaštela
 13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzej Grada Kaštela
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave vatrogasnih vozila
  • Izvjestiteljica t. 7. do t. 14. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
 15. Prijedlog odluke o. o izmjenama i dopuni Odluke o dodjeli na korištenje javnih površina
  • Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
 16. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području grada Kaštela
  • Izvjestitelj: Grgica Benutić, predsjednik Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

Materijale i poziv na 10. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti OVDJE:

Poveznice