1. Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić, temeljem članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća, sazvao je 1. tematsku sjednicu Gradskog vijeća za dan 19. siječnja 2018. g. (petak) u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici.

Tema sjednice bit će III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela i Generalnog urbanističkog plana Kaštela.

Poziv na 1. tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela 19. siječnja 2018.