Menu2/Gospodarstvo

Gospodarstvo

UVOD

Prostor današnjeg Grada Kaštela posljednjih je desetljeća doživio značajne promjene ekonomske strukture gospodarstva iz nekadašnjeg industrijskog grada u grad u kojem dominiraju trgovačke i uslužne djelatnosti s naglaskom na razvoj turizma.

Završetkom velikog projekta Eko-Kaštelanski zaljev kaštelansko more i plaže bit će neusporedivo čistiji i privlačniji domaćim i stranim turistima, što će otvoriti nove mogućnosti za ulaganja ne samo u turističke nego i druge srodne djelatnosti.

 

KAŠTELA  DOLASCI I NOĆENJA 2016/2017 , KOMERCIJALNI – kategorizirani  SMJEŠTAJ

U razdoblju rujan 2017. u komercijalnom smještaju, najveći broj noćenja ostvarili su gosti  Njemačke cca 21%,Poljske sa cca 17% , Češke sa cca 11%, Slovenije sa cca 6%, , V.Britanije sa cca 5%, Austrija sa cca 4%, Francuske,  Švedska   sa cca 3% , Mađarske, Slovačke, BIH, Finske, Belgije, Norveške , SAD, Nizozemske, Rusije sa cca 2%.  Ostale zemlje su zastupljene sa manjim %. U razdoblju rujan 2017. god. ukupni udio noćenja domaćih gostiju je 3,5 %, stranih gostiju je cca 96,5 %.

U razdoblju siječanj – rujan 2017., u komercijalnom smještaju, najviše noćenja ostvaruju gosti iz  iz Poljske cca 19%, Njemačke 15 %, Češle sa cca 8%, Slovačke 6%,   Slovenije sa cca 5%, Norveške,   Mađarske i Francuske sa cca 4%,  V. Britanije , Austije, Švedske sa cca 3%, BIH , Rusije, Nizozemske 2%. Ostale zemlje su zastupljene sa manjim %.

U razdoblju siječanj – rujan udio noćenja domaćih gostiju je cca 6%, a stranih 94%.

Povećanje broja dolazaka i noćenja je značajno, iako smo očekivali povećanje s obzirom na broj novoregistriranih iznajmljivača koji i dalje raste, ali raste i trend da dio iznajmljivača tijekom zime otkazuju riješenja , a početkom sezone ponovno rade registraciju .

Imamo evidentirano u komercijalnom – katgoriziranom smještaju  7691  krevet od toga cca 507 u hotelima, hostelima , planinarskom domu i kod obrtnika , u poduzećima 329 (i tu su 2 hotela), a ostalo (6855) je u domaćinstvima. U kategoriziranom smještaju imamo i 1769 pomoćnih  kreveta po svim vrstama smještaja. Osim ovog smještaja imamo i kapacitet od 41 kamping mjesto u kampovima, te 1479 kreveta u nekategoriziranom smještaju .

Prošle 2016 godine je u ukupnom – do kraja godine, bilo ostvareno cca 380 000 noćenja. S obzirom na rezultate do kraja rujna 2017., do kraja godine bit će premašena brojka od 500 000 noćenja.

Treba obratiti pozornost na izuzetni intenzitet prometa kroz Kaštela (i to ne samo cestovnog !), kao rezultat povećanja broja dolazaka i noćenja u sezoni od svibnja do listopada , ali i dodatna opterećenja u samoj Marini Kaštela i okolnim mjestima, u dane vikenda, kad se na dolasku /odlasku nađe cca 7 000 – 8 000 gostiju .

Podaci smještaja su zaključno s datumom 30.rujna 2017.

 

KAŠTELA  DOLASCI I NOĆENJA 2015/2016 , KOMERCIJALNI – kategorizirani  SMJEŠTAJ

Tablični prikaz – dolasci i noćenja
U razdoblju rujan    2016  u komercijalnom smještaju ,   najveći broj noćenja ostvarili su gosti  iz Njemačke cca 22 %, Poljske sa cca 16 %,   Češke cca 13 % , Slovenije sa cca 6% , V. Britanije i Austrije cca 4 %, Švedske i Rusije cca 3 % . Ostale zemlje su zastupljene sa manjim %.

U razdoblju rujan 2016 ukupni udio stranih gostiju je cca 93% , a domaćih 7 %.

U razdoblju siječanj – rujan    2016 , u komercijalnom smještaju , najviše noćenja ostvaruju gosti  iz Poljske  i Njemačke sa 16% , Češke sa cca 9 %, Slovenije sa cca 6%, Slovačke sa cca 5%, i Francuska, Švedska i V.Britanija  i Norveška sa cca 4 %, Mađarske i Austrije sa cca 3% . Dio zemalja je zastupljen sa 2-3 %: Rusija,  Nizozemska, Italija .  Ostale zemlje su zastupljene sa manjim %.

U razdoblju siječanj – rujan   udio domaćih gostiju je cca 10 %, a stranih 90%.

Povećanje broja dolazaka i noćenja  je izvanredan , iako smo očekivali povećanje  s obzirom da broj novoregistriranih iznajmljivača koji  i dalje raste.

Ukupni broj obveznika je 1079, a kategoriziranih objekata je 1226 (neki imaju više objekata), što uključuje 998 objekata u domaćinstvima (kod privatnih iznajmljivača), 6 hotela, 3 hostela, 3 kampa, a ostalo su obrtnici.

Podaci smještaja su sa 31.08.2016.

GRAD KAŠTELA/ tatistika turističkih dolazaka i noćenja za srpanj 2015. godinu ,te za siječanj- srpanj 2015. sa usporedbom iz 2014. godine.>

U detaljnoj analizi provedenoj od strane Turističke zajednice u ovoj godini utvrđeno je povećanje dolazaka i noćenja kao rezultat izvrsnog rada privatnih iznajmljivača(index 132) koji tradicionalno najbolju popunjenost imaju od 15. 06. -15.09.

U razdoblju srpanj 2015.  u komercijalnom smještaju, najviše gostiju je pristiglo iz Poljske sa cca 17 %,  Češke cca 13 % Njemačke cca 10 %,Slovačke sa cca 8 %, Slovenije sa cca 7% , Norveške sa cca 5 %, Mađarske i Francuske  sa cca 4 %,a gosti iz  V. Britanije , Švedske , Finske , Austrije ,  Rusije, Belgije , Austrije  imaju  2-3%  udjela.

U istom razdoblju ukupni udio stranih gostiju je cca 95,5% , a domaćih 4,5 %.

U razdoblju siječanj – srpanj 2015. u komercijalnom smještaju , najviše gostiju dolazi iz Poljske sa cca 13 %, Češke sa cca 12 %, Njemačke sa cca 11 %, Slovačke i Slovenije sa cca 6%, Francuska i Norveška sa cca 4 %.
Veliki broj zemalja je zastupljen sa 2-3 %: Rusija, Švedska, V.Britanija , Austrija , Belgija, Mađarska, Nizozemska.

U razdoblju siječanj – srpanj udio domaćih gostiju je cca 12 %, a stranih 88%.

Udjeli u ukupno ostvarenim noćenjima najveći su od strane posjetitelja iz zemalja: Njemačke, Poljske, Češke , Slovenije i Slovačke.

Povećanje se bilježi i u broju dolazaka i noćenja sa skandinavskog , belgijskog i britanskog tržišta na kojima već više godina promotivne kampanje provodi TZŽSD (TZG Kaštela sudjeluje sa svojim materijalima)  , a i avio linije sa ovih tržišta kreću u sve većem broju i ranije svake godine.

Iako su brojke male zanimljivo je da veliki postotak povećanja imaju dolasci i noćenja turista iz Australije , Indije , Portugala, Švedske, SAD-a, zemalja Južne Amerike i svih Azijskih zemalja,  što pokazuje trendove u širenju na nova tržišta.

Tablični prikaz

Statistika dolazaka i noćenja za 2015 godinu , razdoblje siječanj – travanj – komercijalni smještaj, sa usporedbom stanja u 2014.

 

KAŠTELA  DOLASCI I NOĆENJA 2014/2015 , KOMERCIJALNI SMJEŠTAJ

MJESEC Dolazak 2014 Dolazak 2015 index Noćenja 2014 Noćenja 2015 Index
Siječanj 331 381 115 1998 1765 88
Veljača 393 438 111 2000 1956 98
Ožujak 394 592 150 2060 2457 119
Travanj 1246 1183 95 3704 3591 97
Ukupno 2364 2641 112 9762 9906 101

 

Ovo razdoblje karakterizira manji broj dolazaka i noćenja, te potvrđuje izrazitu naglašenost u sezonskom punjenju kaštelanskih kapaciteta. U 2015. godini provodio se stari program u kojemu su bila uključena i noćenja nekomercijalnog smještaja.

U nastavku su pokazatelji za kategoriju nekomercijalni smještaj  i uži rod  u istom razdoblju , i ne ulaze u službene statistike .

U ovim kategorijama povećanja su znatno veća.

 

KAŠTELA  DOLASCI I NOĆENJA 2014/2015 , NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ  i UŽI ROD

01.01.-30.04. Dolazak 2014 Dolazak 2015 index Noćenja 2014 Noćenja 2015 Index
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ   23 97 422 258 2223 862
UŽI ROD 16 31 194 565 1667 295

 

U razdoblju siječanj – travanj 2015  u komercijalnom smještaju, najviše gostiju je iz Njemačke cca 8%, Poljske sa cca 3 %,  te BIH cca 4 %.
Ostale zemlje su zastupljene sa manjim postotkom.

U istom razdoblju ukupni udio stranih gostiju je cca 39 % , a domaćih 61 %.

Iako su brojke manje zanimljivo je da veliki postotak povećanja imaju dolasci i noćenja turista iz Australije , Mađarske , Indije , Portugala, Švedske, SAD-a  što pokazuje trendove u širenju na nova tržišta i dodatne potencijale.

Noćenja i dolasci gostiju sa naših tradicionalnih tržišta isto tako imaju rast u prva četiri mjeseca 2015 , što nam pokazuje trendove i daje naznaku još jedne uspješne sezone za ova tržišta.

Austrija – povećanje noćenja od 118%, Njemačka – povećanje noćenja od 27%, Češka – povećanje od 17%.

 

Korisni linkovi:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

HAMAG – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska udruga poslodavaca

Turistička zajednica Grada Kaštela