Menu2/EU fondovi

EU fondovi

Opće informacije

Bespovratna sredstva fondova Europske unije jedan su od mehanizama financiranja projektnih ideja čiji je cilj potaknuti razvoj u gospodarskoj i socijalnoj domeni zemlje kojoj su namijenjena.

U period 1996 – do lipnja 2013 Hrvatskoj su bila na raspolaganju sredstva predpristupnih fondova (PHARE, ISPA, SAPARD,CARDS, IPA). Više ...

Više informacija možete pročitati na sljedećem linku