Menu2/E-predmeti

E-predmeti

Građani koji su podnijeli zahtjeve a žele preko ovih stranica pratiti rješavanje svoga predmeta, trebaju se javiti na Protokol uz predočenje potvrde o predanom zahtjevu, kako bi dobili šifru svoga predmeta.