Detalj EU

< Povratak

Wifi4EU

Wifi4Eu – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

Projekt sufinancira Europska unija

Naziv projekta: Wifi4Eu – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

Proračun programa: 120 milijuna EUR za razdoblje 2017. – 2019

Bespovratna sredstva: 15.000 EUR

Korisnik: Grad Kaštela

Sažetak:

Europska komisija u okviru programa WiFi4EU želi promicati uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za građane i posjetitelje u javnim prostorima diljem Europe, kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji.

Program je otvoren tijelima javnog sektora. Iz njega će se financirati oprema i troškovi postavljanja (točke za pristup internetu), a korisnik će plaćati za povezivost (internetska pretplata) i održavanje opreme tijekom najmanje tri godine. Lokalna će se tijela poticati na razvoj i promicanje svojih digitalnih usluga u područjima kao što su e-vlada, e-zdravstvo, e-turizam itd. u posebnoj aplikaciji.

Izgradnja WiFi infrastrukture (što uključuje i troškove opreme) biti će sufinancirana u stopostotnom iznosu, a obvezivati će korisnike potpore na osiguravanje internetske povezivosti Wi-Fi mreže te plaćanje troškova održavanja dobivene opreme u trajanju od 3 godine (za oba uvjeta).

Potpora će biti izdana u obliku vaučera vrijednosti 15.000 EUR po prijavitelju (kojim će se plaćati navedena izgradnja i oprema, a Europska komisija će isplatiti vrijednost vaučera izvršitelju radova/dobavljaču opreme).

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“