Detalj EU

< Povratak

Villa Nika - sanacija i revitalizacija

Naziv projekta: Villa Nika – sanacija i revitalizacija (345,82 m2 korisne površine građevine)

Lokacija: Kaštel Lukšić

Vrijednost: 3.000.000,00 HRK

Prijavitelj: Grad Kaštela

Partner: TZ Grada Kaštela

Opis projekta:

Cilj projekta je sprječavanje daljnje devastacije te revitalizacija zaštićene baštine kroz jasno određenu namjenu. Projektom će se obnoviti Villa Nika koja će dobiti namjenu prilagođenu potrebama grada i njegovih posjetitelja. Sama sanacija građevine je u skladu sa Specifičnim ciljem 6e2 Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Građevina će nakon obnove imati poslovno-društvenu namjenu. U njoj će se smjestiti kavana u prizemlju, uredi na sve tri etaže i višenamjensku dvorana na prvom katu sa pomoćnim prostorijama. Uredi koji se nalaze u građevini koristi će se isključivo za potrebe Turističke zajednice. Višenamjenska dvorana smještena na prvom katu površine 22,9 m2 koristit će se isključivo za javne događaje i sadržaje (promocije, radionice, sastanke, fokus grupe)  i njeno korištenje se neće naplaćivati. Prostor kavane koji je u prizemlju ukupne neto površine 70,7m2 (60,7 caffe + 10,00 wc s predsobljem) + 15,6 m2 terase  dati će se u najam  putem javnog natječaja.

Realizacijom ovog projekta grad će dobiti sadržaje kojima će pridonijeti razvoju turizma te ujedno očuvati specifični primjer secesijske građevine na području Kaštela.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“