Detalj EU

< Povratak

ProteCHt2save

Ocjena rizika i održiva zaštita kulturne baštine u promjenjivim vremenskim prilikama i neprilikama


Naziv projekta:  ProteCHt2save

RISK ASSESSMENT AND SUSTAINABLE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENT

Ocjena rizika i održiva zaštita kulturne baštine u promjenjivim vremenskim prilikama i neprilikama

Program: Program transnacionalne suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE

Ukupni proračun: 17.000.000,00 HRK

Grad Kaštela provodi aktivnosti u vrijednosti 1.500.000,00 HRK, od čega se 85% sufinancira sredstvima EU-a.

Trajanje projekta: 01/2017-12/2019

Web stranica:https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html

Vodeći partner: Instituto di Scienze dell' Atmosfera e del Clima – Consiglio Nazionale delle Ricerche of Italy

Partneri: Hrvatska, Češka, Austrija, Poljska, Italija, Slovenija i Mađarska

Sažetak:

Grad Kaštela u programu financiranja sudjeluje kroz projekt akronima ProteCHt (punog naziva „Ocjena rizika i održiva zaštita kulturne baštine u promjenjivim vremenskim prilikama i neprilikama“), koji označava suradnju među partnerima po pitanju prirodnih i kulturnih resursa za održivi razvoj u srednjoj Europi. Glavni prioritetni cilj programa je poboljšati kapacitete za održivu iskoristivost kulturnog nasljeđa i dobara.

Prirodne katastrofe predstavljaju i mogu prouzročiti rizike za očuvanje kulturne baštine s kulturno-povijesnim i umjetničkim vrijednostima i ne samo za kulturnu baštinu već mogu ugroziti sigurnost posjetitelja, osoblja i cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Dodatno uzrokuju jako negativne posljedice za lokalnu ekonomiju sukladno gubitku prihoda od strane turističkog segmenta koji se može odraziti i na lokalno stanovništvo i benefite vezane uz kulturno nasljeđe mjesta gdje žive.

Ishodi projekta ProteCHt će snažno doprinijeti poboljšanju kapaciteta javnog i privatnog sektora radi ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i prirodnih opasnosti na kulturnu baštinu. Projekt se primarno fokusira na razvoj izvodljivih rješenja za gradnju otpora kulturne baštine u slučaju poplava i posljedica teških poplava sa dostavom rješenja na koji način bi se trebalo upravljati mogućim rizicima i na koji način da se provede zaštita kulturnog nasljeđa u Centralnoj Europi.

Grad Kaštela je prepoznao potrebu za zaštitom, upravljanjem i održivoj iskoristivosti kulturnog nasljeđa kao i za učvršćivanjem segmenta osjetljivosti i otpora kulturnog nasljeđa u ekstremnim uvjetima.

Kroz ovaj projekt Kaštela će poboljšati kapacitete za održivu upotrebu kulturnog nasljeđa, kroz razvijanje, testiranje, inovativna upravljačka sredstva za zaštitu i minimaliziranje  utjecaja štetnih vremenskih uvjeta.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“

Poveznice