Detalj EU

< Povratak

Park u Kaštel Kambelovcu – ljetna pozornica Grada Kaštela

Naziv projekta: Park u Kaštel Kambelovcu – ljetna pozornica Grada Kaštela

Lokacija: Kaštel Kambelovac

Vrijednost projekta : 3.000.000,00 HRK

Opis projekta:

Cilj projekta je pridonošenje podizanju  kvalitete  života građana Grada Kaštela i promicanju razvoja kulture na području Kaštela. Projektom će se urediti zapuštena i devastirana javna površina koja će dobiti nove sadržaje koji su po mjeri stanovnika grada.

Park je smješten između dvije kolno-pješačke prometnice u samom centru naselja. U cilju otvaranja i dostupnosti   sa obje strane planirani  su reprezentativni ulazi. Između ova dva ulaza formirati će se glavna glavna staza- put kroz park dok će se na ostaloj površini urediti primjereni  sadržaji kako bi se park „oživio“ te postao mjesto okupljanja građana svih dobnih skupina. Uz infrastrukturno opremanje te postavljanje rasvjete na cijeloj površini parka obnoviti će se i zeleni fond uklanjanjem starih stabala i grmlja te sadnjom novog primjerenog bilja.

U parku su predviđeni sljedeći sadržaji: tihi perivoj, igra djece, pozornica na otvorenom i široki travnjak kao prostor za igre na travi i masovna okupljanja, te zaštitno zelenilo. Pješačka komunikacija koje se provlači između  ovih  sadržaja povezuje park u jedinstvenu cjelinu pružajući korisniku osjećaj raznolikosti i zadovoljstava. Ljetna pozornica koja se nalazi u parku omogućiti će održavanje manjih koncerata i drugih kulturno umjetničkih događaja čime će park dobiti još jednu dimenziju korištenja.

Kako bi se omogućio pristup osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti na oba ulaza će se postaviti pješačke rampe koje će ujedno omogućiti i roditeljima sa malom djecom jednostavniji ulaz u park.

Za park je u potpunosti pripremljena je projektna dokumentacija.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“